Kısırlıkta Başarıyı Arttıran Yeni Yöntem

EMRİYOSKOP İLE EMBRİYOLAR GÖZETİM ALTINDA…

PROF.DR. FARUK BUYRU: ‘‘ÇİFTLER BİLMELİ Kİ TÜP BEBEK TEDAVİSİ ZAHMETLİ BİR TEDAVİDİR VE KADININ YAŞI ÇOK ÖNEMLİDİR’’

Tıp teknolojisi her geçen gün gelişiyor.Çeşitli problemler nedeni ile çocuk sahibi olamayan çiftlerin günümüzde şansı daha yüksek.
Dünyada yaklaşık 35 yıldır tüp bebek tedavisi yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde tüp bebek tedavisini bulan İngiliz Bilim Adamı Robert Edwards hayatını kaybetti. Bu buluşu ile 2010 yılında Nobel ödülü kazanan Edwards, pek çok çiftin çocuk sahibi olmasının yolunu açtı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Faruk Buyru,ilk tüp bebek tedavisinden bu yana çok şey değiştiğini kaydediyor.
Tüp bebek tedavisi ilk olarak tüpleri tıkalı olan kadınlar için düşünülmüş olsa da sonraki yıllarda endometriozis, yumurtlama problemi, erkek faktörü ve açıklanamayan infertilite (kısırlık) nedeniyle de başarı ile uygulanmıştır. 1990’lardan sonra uygulanan mikroenjeksiyon yöntemi ile de daha önce çocuk sahibi olması mümkün olmayan erkeklere babalık şansı doğmuştur. İlk tüp bebek uygulamalarında kadının gelişen yumurtası, laparoskopi denilen bir ameliyatla toplanıp, eşinin spermleri ile dölleniyordu. Bu yöntemle gebelik şansı çok düşüktü. Sonraki yıllarda yumurtalıkları uyarıcı ilaçlar kullanılarak gebelik şansı arttırılmıştır. Ayrıca yumurta toplama işlemi ameliyatla değil, ultrasonografi eşliğinde yapılıp daha basitleştirilmiştir.

Prof.Faruk Buyru, tüp bebek tedavisinde yumurtalıkları uyarmanın amacının gelişen çok fazla sayıda yumurta ve embriyonun içinde en iyisini seçebilmek olduğunu kaydediyor.

İlk yıllarda çok fazla sayıda yumurta elde etmek amaçlanıyordu. Ancak bunun bir takım sakıncaları olduğu ve gebelik şansını arttırmadığı ortaya çıktı. Günümüzde yumurtalıkları uyarıcı ilaçlar daha düşük dozda kullanılmakta ve 5-10 yumurta elde etmek yeterli görülmektedir. Fazla yumurta elde etmenin, embriyonun yerleştirileceği rahim içini olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Bu amaçla daha düşük dozda ilaç kullanımı tedavi maliyetini de düşürmektedir.

Prof. Buyru, tüp bebek tedavisi ile ilgili önemli diğer bir gelişmenin de tedavi süreleri ile ilgili olduğunu kaydediyor.

Enjeksiyon sayısının azalması ve tedavi süresinin kısalması tedaviyi daha konforlu hale getirmiştir. Ülkemizde yaklaşık 3 yıldır 35 yaş altındaki hastalarda tek embriyo transferi yapılmaktadır. Bunun amacı erken doğumla sonuçlanan çoğul gebelikleri azaltmaktır. Daha az embriyonun transferi gebelik oranlarında bir miktar düşüşe yol açsa da transfer edilen embryo dışında elde kalan iyi kalitedeki embriyolar dondurularak, başarısızlık durumunda sonraki aylarda transfer edilebilmektedir.

Embriyo dondurma ve çözme alanında yaşanan gelişmelerin de kısırlık tedavisinde başarıyı artırdığını belirten Prof.Dr.Buyru, yeni hızlı dondurma yöntemleri ile dondurulup-çözülmüş embriyolarla, taze embriyolara benzer gebelik oranlarına ulaşıldığını vurguluyor.

Yumurta dondurma konusunda gelişmeler olsa da, henüz yumurta dondurma sperm ve embriyo dondurma kadar başarılı değildir. Yeni yöntemlerle dondurulmuş-çözülmüş yumurtalarla da gebelik oranları yükselmiştir. Ancak özellikle 35-37 yaş üzeri kadınlardan alınan yumurtaların dondurulması ile elde edilen gebelik oranları çok yüz güldürücü değildir. Genç hastalardan alınan ve dondurulan yumurtalarla gebelik sonuçları oldukça iyidir. Ülkemizde sadece kanser nedeni ile tedavi yapılacak kadınlarda, yapılacak tedaviden önce yumurtalıklar hasar görmeden yumurtaların dondurulmasına izin verilmektedir. Doğurganlığı erteleyip, daha sonra çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda yumurta dondurma işlemi ülkemizde yasal olarak mümkün değildir.

KISIRLIKTA YENİ YÖNTEM: EMBRİYOSKOP…

Prof.Dr.Buyru,tedavideki bu gelişmelerin yanı sıra laboratuvar yöntem ve tekniklerinde de gelişmeler olduğunu kaydediyor.

Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen önemli faktörlerden biri de transfer edilecek doğru embriyonun seçimidir. Gelişen embriyolardan ancak biri transfer edilecektir. İyi kalitede, gebelik şansı yüksek olan embriyo, döllenmeden sonra erken bölünen, hücre büyüklükleri eşit, hücre sayısı gününe uygun ve içinde fragman denilen artıklar bulunmayan embriyodur. Bu seçim her zaman doğru olmamaktadır. Bu embriyoların seçimi ile ilgili laboratuar teknikleri geliştirilmiştir. Ancak bu yöntemler üzerinde çalışılan, etkinliği kesin olarak kanıtlanmış yöntemler değildir. Yine ‘embriyoskop’ denilen yöntem de embriyoların laboratuvardaki gelişmelerinin daha yakından izlenmesini mümkün kılmaktadır. İnkübatör denilen ve vücuttaki ısı ve ortamı taklit eden cihazlarda embriyolar gelişmektedir. Transfere kadar embriyoların gelişimi belirli aralıklarla inkübatör dışına alınarak izlenmektedir. Embriyoskop denilen yöntemle, embriyolar belirli aralıklarla kamera yardımı ile, inkübatör dışına alınmadan gözlenebilmektedir. Bu şekilde erken bölünen, görünüm olarak gebelik şansı yüksek embriyolar daha kolay belirlenebilmektedir.

Prof.Dr.Faruk Buyru, embriyoların bulundukları ortamdan alınmadan kamera ile izlenmelerinin gebelikte başarıyı artıracağını vurguluyor.

Bulundukları ortamdan uzaklaştırılmamaları ısı olarak ya da hareket olarak uzaklaştırılmaması embriyolar için bir avantaj. Çünkü ısının değişmesi bile embriyo gelişimini etkiliyor. Embriyoskop denilen yöntem biri bizi gözetliyor gibi bir ortamda embriyoların gözetlenmesine dayanıyor. Embriyoskopda 20 dakika, yarım saat arayla embriyoların görüntüsü dış ortama bir video kamera aracılığı ile yansıtılıyor. Dolayısı ile embriyolara hiç dokunmadan bulundukları ortamı değiştirmeden embriyoların gelişimini izlemek , bölünme aşamalarını görmek hangisinin iyi olduğunu belirlemek daha kolay bir hale geldi.

Prof.Dr. Buyru, başka yöntemin de sperm seçimi ile ilgili olduğunu vurguluyor.

IMSI denilen yöntemle spermler özel bir yöntemle büyütülerek gözlenmekte ve yumurtayı dölleme şansı yüksek sperm seçilmeye çalışılmaktadır. Umut verici olsa da bu yöntemin gebelik sonuçlarını arttırıcı etkisi henüz kanıtlanmamıştır.

Prof.Dr. Buyru , süresi kısalmış olsa da tüp bebek tedavisinin zahmetli bir tedavi olduğunun altını çiziyor.

Tedavi süresi kısalmış olsa da, tüp bebek tedavisi günlük enjeksiyonların yapıldığı zahmetli bir tedavidir. Geliştirilecek ilaçlarla haftalık enjeksiyonlar veya ağızdan kullanılacak ilaçlarla tedavi daha kolay uygulanır hale gelecektir. Bütün bu gelişmelere rağmen gebelik şansı halen yaşı uygun çiftlerde bile % 50’lere yükselebilmektedir. Kadının yaşının 37 üzerinde olduğu çiftlerde gebelik şansı azalmakta, 40 yaş üzerinde gebelik olsa bile kromozom anomalilerinden dolayı düşük oranı artmaktadır. Embriyoların kromozom taraması ile bu sorunlara çözüm bulunmaya çalışılmaktadır. İyi embriyolar transfer edilmesine rağmen gebelik olmadığında, histeroskopi yapılarak rahim içi araştırılmakta ve sorun varsa aynı anda düzeltilebilmektedir.

İlginizi çekebilecek diğer içerikler

İVF