İVF

Tüp bebekteki yeni tedavi yöntemleri nelerdir?

Tüp bebek tedavisinde başarı oranları giderek artıyor. Bu hem tüp bebekte yumurta toplama öncesi uygulanan tedaviler hem de laboratuarda yapılan işlemlerle ilgili gelişmelere bağlıdır. Yüksek hormon düzeyleri hem rahim iç tabakasını, hem de yumurta kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir. Eskiye oranla daha düşük doz ilaç kullanımı ile yüksek hormon dozlarının olumsuz etkileri ortadan kaldırılmaktadır. Embriyoların içinde büyüdüğü kültür ortamlarının geliştirilmesi, mikroinjeksiyonda kullanılan spermin seçilmesi, gelişen embriyoların yakından gözlenmesi, transfer edilecek doğru embriyonun belirlenmesi başarı şansını arttırmaya yönelik basamaklardır.

IMSI nedir?

IMSI, mikroinjeksiyonda kullanılacak doğru spermin seçimine yarayan bir yöntemdir. Bu mikroskopla spermler daha da büyütülerek, doğru sperm seçilmeye çalışılmaktadır. Klasik mikroskoplara göre daha fazla büyütme yeteneği olan ve spermin daha iyi değerlendirilmesine yarayan bu yöntemin, özellikle ciddi erkek faktörü nedeni ile tedavi gören çiftlerde gebelik şansını arttırdığı düşünülmektedir.

Embriyoskop nedir?

Yeni yöntemlerden biri de embriyoskoptur. Tüp bebek tedavisinde, toplanan yumurtalar laboratuar ortamındaki gelişmelerinin ardından, yumurta toplanmasından 2-5 gün sonra rahim içerisine transfer edilmektedir. Bu süre zarfında embriyo gelişimini izlemek için embriyoların belirli aralıklarla inkübatör denilen bulundukları ortamdan dışarıya alınarak gözlenmeleri gerekmektedir. Embriyoskop yöntemi ile embriyolar belirli aralıklarla özel bir kamera ile izlenmektedir. Embriyoların dış ortamdan etkilenmeleri en aza indirilmekte ve transfer edilecek doğru embriyo seçilerek gebelik oranları arttırılmaya çalışılmaktadır.

Tüp bebek yönteminde ilaçlar hangi kriterlere göre belirleniyor?

Tüp bebek tedavisinin en önemli basamaklarından biri de yumurta gelişimini sağlamak için uygulanacak tedavidir. Normalde her kadında ayda bir yumurta gelişirken, tüp bebek tedavisinde daha fazla yumurtaya gereksinim vardır. Bu nedenle yumurta gelişimini uyaracak tedaviler uygulanmaktadır. Kullanılacak ilacın niteliği ve dozu çok önemlidir. Düşük dozda ilaç kullanımı yeterli yumurta gelişimini sağlamazken, yüksek doz ilaç kullanımı yumurtalıkların aşırı uyarılması ve ciddi problemlere yol açabilir. Yumurtalıkların ilaca yanıtı, kadının yumurtalık kapasitesi, yaşı, kilosu ile doğrudan ilişkilidir. Daha fazla yumurta elde etmek için yüksek doz ilaç kullanımı, fazla yumurta geliştirse de gebelik oranlarını arttırmamaktadır. Bu nedenle kişiye özel, doğru ilaç ve doğru doz seçimi çok önemlidir.

Yumurtalıkları uyarıcı ilaçların yanı sıra, yumurtalar belirli büyüklüğe ulaşınca erken yumurtlamayı önleyici ikinci bir iğne tedaviye eklenir. Ayrıca yumurta olgunlaşmasını sağlayıcı ‘çatlatma iğnesi’ yumurta toplamadan 36 saat önce ve bir kez yapılır. Yumurta toplanması ve embriyo transferinin ardından ağızdan veya vajinal yoldan kullanılacak bazı ilaçlar vardır. Yumurtlama toplanması ve transfer sonrası kullanılan enjeksiyon şeklindeki progesteronların yerini bugün vajinal yoldan uygulanan ilaçlar almıştır. Bu şekilde gebelik oranları azalmadan, daha az zahmetli tedaviler tercih edilmektedir.

Tüp bebek tedavisi görüp başarı sağlamayan çiftlerde yapılan uygulamalar neler?

Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen en önemli faktör kadının yumurta kalitesi ve buna bağlı olarak embryo kalitesidir. Başarısızlık ya embryo kalitesinin yeterince iyi olmamasına bağlı olabilir veya embryo kalitesi iyi olduğu halde embryonun yerleşimi ile ilgili başarısızlık olabilir. Bu iki grubu birbirinden ayırt etmek gerekir. Embryo kalitesi aydan aya, uygulanan tedavi ile değişiklik gösterebilir. Bu durumda uygulanan tedavi protokolü gözden geçirilebilir, tiroid fonksiyonları araştırılabilir.
İyi embryo kalitesine rağmen gebelik olmadığında, sonraki ayda başarı daha iyi olabilir. ‘İmplantasyon başarısızlığı’ olarak adlandırılan bu durumda ilk önce araştırılması gereken rahim iç tabakası ile ilgili bir sorun olup olmadığıdır. Bu amaçla çoğunlukla ofis histeroskopi yöntemi ile rahim içi gözlenmekte ve bir problem varsa aynı anda düzeltilebilmektedir. Bu kolay uygulanabilir ve az zahmetli bir işlemdir. Küçük polipler, rahim içi yapışıklıklar, rahim ağzındaki darlıklar bu yöntemle çözümlenebilen sorunlardır. Hiç bir problem saptanmasa bile histeroskopi sonrası gebelik oranlarının arttığına ilişkin bilimsel veriler vardır. Bunun dışında kan pıhtılaşması ile ilgili tetkikler yapılabilir, ancak bunun ne kadar gerekli ve yararlı olduğu tartışmalı bir konudur. Hormon tetkikleri tekrar gözden geçirilir. Yine çiftin genetik incelemesi ve preimplantasyon genetik tarama başvurulabilecek diğer yöntemlerdir.

Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen faktörler neler?

Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen en önemli faktör kadının yaşı ve yumurta kalitesidir. Bunu dışında rahim iç tabakasının durumu, tüplerde tıkanıklık ve sıvı birikimi, kadında birlikte bulunan başka hastalıklar, kilo problemi, uygulanan tedavi protokolü, embryo transferinde yaşanan zorluklar tedavide başarı oranını etkileyen diğer faktörlerdir. Sanılanın aksine transfer sonrası yatak istirahati ve fiziksel aktivitenin başarı oranlarına etkisi yoktur. Kullanılan vitamin ve destek tedavilerinin de etkileri tartışmalıdır ve çoğu yararsızdır. Transfer sonrası en önemlisi progesteron ilacının doğru ve dikkatli kullanımıdır.

Genetik incelemelere ne zaman ihtiyaç duyulur?

Embriyoda genetik tanı nedir?

Gebelik öncesi genetik tanı nasıl yapılıyor?

Genetik tanının yararları nelerdir?

Bu uygulama kimlere yapılıyor?

Gebelik öncesi genetik tanı uygulamasında başarı oranı nedir?

Tüp bebek merkezi seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

Tüp bebek merkezi seçerken merkezin başarı oranı, daha önce tedavi gören çiftlerin görüşleri, işlemin maliyeti ve bundan da önemlisi kiminle muhatap olunacağı önem taşımaktadır. Tedaviyi yapacak kişi ile olan karşılıklı iletişim ve güven çok önemlidir. Zaten çiftler gerek internet, gerekse diğer yollarla bilgi toplayarak merkezler arasında seçim yapmaktadır. Başarısız tedavi sonrası da eğer güveniyorlarsa hemen merkez değiştirmemek de düşünülmemelidir. İlk tedavi ile çift ve tedaviye yanıt konusunda bilgi sahibi olan merkez bir adım önde demektir.

Yumurta dondurma ne demek?

Başlangıçta embryo ve sperm dondurma kadar başarılı olmayan yumurta dondurma işlemi, bugün uygulanan hızlı dondurma yöntemi sayesinde oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Bu işlem için de yumurtalıkları uyarıcı tedavi uygulanmakta, daha sonra gelişen yumurtalar toplanarak dondurma işlemi gerçekleştirilmektedir. Dondurulmuş yumurtalar çözdürülüp yıllar sonra bile mikroinjeksiyon-tüp bebek işlemi için kullanılabilmektedir.

Kimlere uygulanıyor?

Yumurta dondurma işlemi tıbbi veya sosyal nedenlerle yapılabilir. Herhangi bir hastalık nedeni ile yumurtalıkları hasar görme olasılığı olan bir kadında yumurtalar dondurulabileceği gibi, sosyal nedenlerle gebe kalması o an için uygun olmayan bir kadın da yumurtalarının dondurulmasını arzu edebilir. Bu, evli olup kariyer nedeni ile doğurganlığını ertelemek isteyen veya evli olmayıp daha sonra çocuk sahibi olmayı planlayan bir kadın için de geçerli olabilir. Yasal olarak ülkemizde sadece tıbbi nedenlerle yumurta dondurulmasına izin verilmekte, isteğe bağlı olarak yumurta dondurulması yapılmamaktadır. Örneğin kanser nedeni ile göreceği radyoterapi veya kemoterapiden yumurtalıkları olumsuz etkilenebilecek genç bir kadın mutlaka bu olanaktan yararlanmayı düşünmelidir. Kadınlar kariyer ve sosyal nedenlerle giderek daha geç doğum yapmaktadırlar. İleri yaşla birlikte gebe kalma şansı azaldığından, daha erken bir dönemde yumurtaların dondurulması mantıklı olabilir. Çünkü genç bir kadının gebelik şansının yüksek olması gibi, yumurtaların dondurulduğu yaş da gebelik şansını doğrudan etkiler. Örneğin 40 yaşında bir kadına yumurta dondurmayı önermek çok doğru olmayabilir. Çünkü bu yaşlarda yeterli yumurta elde edilse dahi gebelik şansı %10’un altındadır. Erken yaşlarda ise taze elde edilmiş yumurtalara yakın gebelik oranlarına ulaşılmaktadır. Bu işlemin ülkemizde yapılabilmesi için yeni yasal düzenlemelere gereksinim vardır.

Yumurtalar ne kadar yıl saklanıyor?

Embryo, sperm ve yumurta için yasal saklama süresi 5 yıldır. Ancak bilimsel olarak çok daha uzun yıllar yumurta, sperm ve embryolar başarılı bir biçimde saklanabilmektedir. Zaten herhangi bir nedenle bu süre uzatılmak istendiğinde yasal başvurulara olumlu yanıt alınmaktadır. Gerek embryoların gerekse sperm ve yumurtaların çözdürülmesi ile elde edilen gebeliklerde doğacak bebeklerde anomali riski artmamaktadır. Bazen embryolarda hücre kaybı olsa bile, bu gebelik oluştuğu takdirde doğacak bebeği olumsuz etkilememektedir.

İlginizi çekebilecek diğer içerikler

İVF