Menopoz Genel Bilgi

Menopoz, yumurtalıkların fonksiyonlarını kaybetmesi sonucunda adetlerin görülmemesi şeklinde tanımlanmaktadır.. Menopoz doğal bir süreçtir. Bu doğal sürece her kadının vereceği fiziksel ve ruhsal cevap farklı olabilmektedir Beklenen yaşam süresinin artmasıyla birlikte kadın yaşamının üçte birlik kısmı menopoz döneminde devam etmektedir. Burada biz hekimlere düşen bu dönemdeki kadınların hayatlarını sağlıklı ve normal biçimde devam ettirmelerine yardımcı olmaktır. ABD’de yaşayan kadınların %30’u menopoz dönemindedir

Menopoz oluşumunun ana nedeni yumurtalıklarda sayıları doğuştan belli olan yumurtaların bitmesidir. Evet, yumurtaların sayısı bellidir. Doğum esnasında yumurtalıklarda 1-2 milyon yumurta bulunmaktadır. İlk adetten önce bu yumurtaların bir kısmı harap olarak sayıları 250.000’e iner. Menopoza girildiğinde ortalama 1000 adete inmişlerdir ancak fonksiyon görmezler. Menopoza kimin ne zaman gireceğini bilmek imkansızdır. Menopoz yaşını belirleyen genetik yapımızdır. Irk ve beslenmenin menopoza girme yaşı üzerinde etkisi yoktur. Ancak sigara içenlerde, ameliyatla rahimi alınanlarda ve hiç doğum yapmamış kadınlarda menopoza olması gerekenden daha erken girildiği bilinmektedir

Menopoz yaşı ortalama olarak 50’dir. Bu yaştan önce menopoza girilebildiği gibi çok daha uzun seneler adet gören kadınlar mevcuttur. Yumurtalıkların fonksiyonlarını yitirerek menopoza girilmesi bir anda olabileceği gibi genellikle öncesinde bir takim uyarıcı işaretlerle olmaktadır. Çoğu zaman menopozdan önceki yıllarda yumurtalık fonksiyonları azalmaya başlar bunun sonucu olarak ateş basması, huzursuzluk, gece terlemesi gibi şikayetlerin yanında adet düzensizlikleri de görülmeye başlanır. Bu dönemden sonra adetler tamamen kesilir ve menopoza girilir.

.

İlginizi çekebilecek diğer içerikler