Laparoskopik Ameliyatlar

PROF.DR. FARUK BUYRU: ‘’LAPAROSKOPİ ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİR İŞLEMDİR, YETERLİ ALTYAPI VE DONANIM YOKSA İSTENMEYEN SONUÇLAR VE RİSKLER ORTAYA ÇIKAR.’’

Laparoskopi hastanın karnını açmadan, küçük delikler aracılığı ile ameliyat yapılmasını sağlayan teknik… İlk laparoskopi uygulamaları 1945’e kadar uzansa da, yaygın kullanım 1970’li yıllardan sonra ortaya çıkmıştır. O dönemde tek delikten girilerek yapılan ve daha çok teşhis amacı ile kullanılan laparoskopinin gelişimi fiberoptik kabloların ve kamera sistemlerinin gelişimi ile oldu. Günümüzde en karmaşık operasyonlar dahi bu yöntemle yapılabilmektedir.

İstanbul Üniversitesi ,İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Faruk Buyru; başlangıçta sadece teşhis amacı ile yapılan laparoskopi tekniği ile daha sonra dış gebelik, tüp bağlama, yumurtalık kisti, rahim alınması ve kanser ameliyatlarının yapılmaya başlandığını kaydediyor.

Dikiş atma tekniklerinin gelişimi ile de miyom, rahim alınması, kanser ameliyatları laparoskopi ile yapılabilir hale gelmiştir. Bugün dış gebelik ve kist ameliyatlarının büyük çoğunluğu bu yöntemle yapılmaktadır. Miyom ve rahim alınma ameliyatlarında da giderek laparoskopi tercih edilmektedir. Kanser olgularında da büyütme ve dar alanlara bile ulaşabilme özellikleri nedeni ile laparoskopinin üstünlükleri vardır. Tüp bebekten önce tüpleri kapalı olan hastalarda gebe kalmak için tek şans ameliyatla tüplerin açılmasıydı. Tüplerin açılması için yapılan ameliyatlar laparoskopinin ilk uygulama alanlarındandır. Yine kalıcı olarak tüplerin bağlanması da laparoskopi ile kolaylıkla yapılabilir. Sadece büyük ve çok sayıda olan miyomların çıkartılmasında laparoskopi tercih edilmeyebilir. Yine büyük miyomlu rahimlerin çıkarılması da açık ameliyatla daha uygun olabilir.

LAPAROSKOPİNİN DOĞRU KULLANIMI ÇOK ÖNEMLİ

Prof. Faruk Buyru, laparoskopinin özel eğitim ve deneyim gerektiren bir işlem olduğunu kaydediyor.

Laparoskopi özel eğitim gerektiren bir işlemdir. Cerrahın deneyiminin yanı sıra, aletlere de bağımlı bir işlemdir. Dolayısı ile aletlerin doğru ve yerinde kullanımını gerektirir. Yeterli altyapı ve donanım yoksa istenmeyen sonuçlar ve riskler ortaya çıkar. Uygun hasta seçimi, cerrahın deneyimi, aletlerin ve teknolojinin yerinde ve doğru kullanımı ameliyatın başarılı geçmesi için gereken koşullardır.

Prof.Dr. Faruk Buyru, Türkiye’de gerek kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitimi esnasında, gerekse mezuniyet sonrası yapılan eğitim ve kurslarla pek çok uzmanın bu ameliyatları başarı ile yapabilir duruma geldiğini ifade ediyor.

Başlangıçta daha basit ameliyatların yapılması söz konusu iken, deneyim kazanıldıkça daha karmaşık operasyonlar yapılabilir hale gelindi. Tüm ameliyatlarda olduğu gibi ustanın çırağı eğitmesi gibi bir durum söz konusudur. Bu yöntem için geliştirilen özel aletler ve enerji modelleri de ameliyatların daha kolay ve daha sorunsuz yapılmasına yardımcı olmaktadır.

Prof.Buyru, laparoskopik ameliyatların pek çok avantajları olduğunu belirtiyor.

Kamera ve optik sistemler görüntünün büyütülmesine olanak sağlamaktadır. Bu şekilde küçük damarlar, kanamalara bile müdahale edilebilir. Karın açılmadığı için iyileşme ve işe dönme süreci daha kısadır. Yine karın bölgesinde büyük dikiş izleri olmadığı için estetik açıdan da üstünlükleri vardır. Yine kan kaybının laparoskopik operasyonlarda daha az olduğunu söylemek de mümkündür. Yapılan ameliyat görüntülerinin kaydedilmesi, sözel olarak ifade edilemeyecek bazı şeylerin daha sonra değerlendirilmesine de olanak sağlamaktadır.

AÇIK AMELİYATLAR İLE İLGİLİ KAYGILAR BAŞLADI

Prof.Buyru, ameliyatların laparoskopi ile daha fazla yapılması sonucunda, açık ameliyatlarla ilgili kaygılar başladığını vurguluyor.

Daha önceden laparoskopi yapan cerrah sayısı daha az iken, günümüzde durum tersine döndü. Yeni yetişen operatörler daha çok laparoskopi eğitimi aldıkları için bu yöntemi tercih ediyor. Ameliyatın hangi yöntemle yapılacağına karar verirken, vakanın uygunluğu yanı sıra cerrahın deneyimi ve önerileri de göz önüne alınmalıdır. Ülkemizde artık pek çok hastanede laparoskopi yapılması için alt yapı ve bu ameliyatları başarı ile yapabilecek operatörler mevcuttur.

Prof.Dr. Faruk Buyru ,genel olarak kısırlık nedeni ile yapılan ameliyatlarda laparoskopi tercih edildiğini belirtiyor.
Bunun nedeni iyileşme sürecinin daha kısa olmasının yanı sıra, laparoskopi sonrası karın içinde daha az yapışıklık olacağına inanılmasıdır. Bu da doğurganlığı olumlu etkilemektedir.

İlginizi çekebilecek diğer içerikler