Laparoskopi

Laparoskopi kelime anlamı olarak nedir? Nasıl bir ihtiyaçtan doğdu ve kadın doğum ameliyatlarında ne zaman kullanılmaya başlandı?

Laparoskopi hastanın karnını açmadan, küçük delikler aracılığı ile ameliyat yapılmasını sağlayan tekniktir. İlk laparoskopi uygulamaları 1945’e kadar uzansa da, yaygın kullanım 1970’li yıllardan sonra ortaya çıkmıştır. O dönemde tek delikten girilerek yapılan ve daha çok teşhis amacı ile kullanılan laparoskopinin gelişimi fiberoptik kabloların ve kamera sistemlerinin gelişimi ile olmuştur. Bugün en büyük, karmaşık operasyonlar dahi bu yöntemle yapılabilmektedir.

Hangi kadın doğum ameliyatları laparoskopi ile yapılabilir? En çok hangi kadın doğum  ameliyatı bu teknikle yapılmaktadır?

Başlangıçta sadece teşhis amacı ile yapılan laparoskopi ile daha sonra dış gebelik, tüp bağlama, yumurtalık kisti gibi ameliyatlar yapılmaya başlanmış, dikiş atma tekniklerinin gelişimi ile de myom, rahim alınması, kanser ameliyatları laparoskopi ile yapılabilir hale gelmiştir. Bugün dış gebelik ve kist ameliyatlarının büüyük çoğunluğu bu yöntemle yapılmaktadır. Myom ve rahim alınma ameliyatlarında da giderek laparoskopi tercih edilmektedir. Kanser olgularında da büyütme ve dar alanlara bile ulaşabilme özellikleri nedeni ile laparoskopinin üstünlükleri vardır. Tüp bebekden önce tüpleri kapalı olan hastalarda gebe kalmak için tek şans ameliyatla tüplerin açılmasıydı. Tüplerin açılması için yapılan ameliyatlar laparoskopinin ilk uygulama alanlarındandır. Yine kalıcı olarak tüplerin bağlanması da laparoskopi ile kolaylıkla yapılabilir.

Laparoskopi ile yapılamayacak ameliyatlar olabiliyor mu?

Büyük ve çok sayıda olan myomların çıkartılmasında laparoskopi tercih edilmeyebilir. Yine büyük myomlu rahimlerin çıkarılması da açık ameliyatla daha uygun olabilir.

Bu ameliyat tekniğini bilmek özel bir beceri gerektirir mi?

Laparoskopi özel eğitim ve deneyim gerektiren bir işlemdir. Bugün gerek Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık eğitimi esnasında, gerekse mezuniyet sonrası yapılan eğitim ve kurslarla pek çok uzman bu ameliyatları başarı ile yapabilir duruma gelmiştir. Başlangıçta daha basit ameliyatların yapılmas söz konusu iken, deneyim kazanıldıkça daha karmaşık operasyonlar yapılabilir. Tüm ameliyatlarda olduğu gibi ustanın çırağı eğitmesi gibi bir durum söz konusudur. Bu yöntem için geliştirilen özel aletler ve enerji modelleri de ameliyatların daha kolay ve daha sorunsuz yapılmasına yardımcı olmaktadır. Operatörün eğitimi, teknolojinin kullanımı ve doğru hasta seçimi ile ameliyatların başarılı olma şansı artmaktadır.

Kadınlara sağladığı faydalar nelerdir? Açık ameliyat ile kıyaslar mısınız?

Laparoskopik ameliyatların bazı avantajları vardır. Kamera ve optik sistemler görüntünün büyütülmesine olanak sağlamaktadır. Bu şekilde küçük damarlar, kanamalara bile müdahale edilebilir. Karın açılmadığı için iyileşme ve işe dönme süreci daha kısadır. Yine karında büyük dikiş izleri olmadığı için estetik açıdan da üstünlükleri vardır. Yine kan kaybının laparoskopik operasyonlarda daha az olduğunu söylemek de mümkündür. Yapılan ameliyat görüntülerinin kaydedilmesi, sözel olarak ifade edilemeyecek bazı şeylerin daha sonra değerlendirilmesine de olanak sağlamaktadır.

ABD’den bir Kadın doğum uzmanı, ülkesinde artık kadın doğum ameliyatlarında artık açık ameliyatın neredeyse hiç yapılmadığını belirtmişti, hatta laparoskopi ile yapılabilen açık ameliyat kadına haksızlıktır demişti. ülkemizde durum nedir? Tüm illerde laparoskopik ameliyat yapma imkanı var mıdır?
Hasta bu ameliyat tekniğini doktorundan talep etmeli midir?

Ameliyatların laparoskopi ile daha fazla yapılması sonucunda, açık ameliyatlarla ilgili kaygılar başlamıştır. Daha önce laparoskopi yapan cerrah sayısı daha az iken, günümüzde durum tersine dönmekte, yeni yetişen operatörler daha çok laparoskopi eğitimi aldıkları için bu yöntemi tercih etmektedirler. Ameliyatın hangi yöntemle yapılacağına karar verirken, vakanın uygunluğu yanısıra cerrahın deneyimi ve önerileri de göz önüne alınmalıdır. Ülkemizde artık pek çok hastanede laparoskopi yapılması için alt yapı ve bu ameliyatları başarı ile yapabilecek operatörler mevcuttur. Doğrusu hasta ve doktorun karşılıklı konuşup, artı ve eksileri ile birlikte karar vermeleridir.

Doğurganlığı nasıl etkiler? Önemli bir pozitif etkisi var mıdır?
Genel olarak kısırlık nedeni ile yapılan ameliyatlarda da laparoskopi tercih edilmektedir. Bunun nedeni iyileşme sürecinin daha kısa olmasının yanısıra, laparoskopi sonrası karın içinde daha az yapışıklık olacağına inanılmasıdır.

Olumsuz yönleri var mıdır?
Laparoskopi özel eğitim gerektiren bir işelmdir. Cerrahın deneyiminin yanı sıra, aletlere de bağımlı bir işlemdir. Dolayısı ile aletlerin doğru ve yerinde kullanımını gerektirir. Yeterli alt yapı ve donanım yoksa istenmeyen sonuçlar ve riskler ortaya çıkar. Uygun hasta seçimi, cerrahın deneyimi, aletlerin ve teknolojinin yerinde ve doğru kullanımı ameliyatın başarılı geçmesi için gereken koşullardır.

İlginizi çekebilecek diğer içerikler